Docenten en andere taalexperts

Meer talen in het onderwijs komt tot stand dankzij taaldocenten. Zij vormen de onontbeerlijke schakel tussen de leerling en de talen zelf. Zij dragen hun kennis over en zij weten hoe het onderwijs passend, aantrekkelijk en effectief te maken.

In aanvulling op gediplomeerde docenten zijn er experts die uitblinken in specifieke taalvaardigheden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van Meer talen in het onderwijs.

Stichting Taal naar Keuze inventariseert opleiding, expertise, geografische locatie en beschikbaarheid van docenten en andere experts. Zij stimuleert hen om in teamverband te werken en elkaar te ondersteunen waar en wanneer nodig. Via Taal naar Keuze draaien docenten mee op verschillende scholen en delen zij hun ervaring in meertalige teams.

Docenten en andere taalexperts kunnen zich aanmelden bij Taal naar Keuze. Dit geldt voor ervaren én startende docenten, voor docenten in dienst bij een school én voor zzp’ers die misschien maar een paar uur beschikbaar hebben.

Bent u een docent of een andere taalexpert, en wilt u meer informatie ontvangen, meldt u zich dan hier aan!