Staatsexamen 2022 – deadline 18 december 2021 Schoolvertegenwoordiger, draag bij aan kansengelijkheid, en laat uw gemotiveerde examenleerlingen nu nog meedoen met het Staatexamen 2022 moderne talen. Vul dit formulier snel in! Na 31 december is inschrijving bij DUO niet meer mogelijk.

Eerste prijs voor Karijn Helsloot: AUV Alumnusprijs 2021! Lees de tekst op de UvA-site. Meld je aan bij Taal naar Keuze als je mee zou willen doen, als (gast)taaldocent en/of deskundige op het gebied van arbeidsrecht, onderwijswetgeving, marketing, ICT, etc.

ANBI en partner Taalunie

Taal naar Keuze is een stichting met ANBI status, en zij is partner van de Taalunie (meertaligheid-in-het-onderwijs). Deelt u de visie van de stichting, en kunt u bijdragen aan de implementatie van Meer Talen in het Onderwijs? Neem dan contact met ons op, via info@taalnaarkeuze.nl. 

Geef kansengelijkheid kans van slagen!

In 2021-2022 start Taal naar Keuze met tweejarige hybride examentrajecten voor gevorderde bovenbouwleerlingen vmbo, havo en vwo. Bekijk de algemene flyer.

Schrijf nu uw leerlingen in voor Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch, Spaans of Turks, om eind januari 2022 te mogen beginnen om volgend schooljaar examen te kunnen doen. Examentraject start januari 2022.

Scholen, meld je aan! De kostenberekening en inschrijving van leerlingen komen daarna.

Taal naar Keuze is een ANBI – een Algemeen Nut Beogende Instelling

Aanmelden en op de hoogte blijven

Of direct contact?

Reserveer een voorlichting of training, op locatie of online, over Het Nederlands en de andere talen: samen op school, de film en website over meertaligheid in het onderwijs. Doelgroepen zijn directieteams, docententeams en beleidsmakers. Klik hier voor meer informatie.

Taal naar Keuze stelt voor scholen een Talenplan op, om stapsgewijs vorm te geven aan dynamische meertaligheid, om een taal-inclusieve school te worden.

Hoe ziet jouw Language Line eruit? Stuur het toe!
Het taalverhaal van Amber.

Ben je goed in Arabisch, Spaans, Turks of een andere taal? Vraag jouw mentor of schooldirecteur of je eindexamen kunt doen. 

33 portretten van nieuwkomers, 33 schetsen van hun talenkennis: Rijk aan Talen, van Fons Rademakers en Karijn Helsloot. 

De lessenreeks Alle Talen is een trip door de taalwetenschap via de talen van de leerlingen in de klas. Het is voor nieuwkomersklassen en de reguliere onderbouw. Alle Talen heeft het Europees Talenlabel 2020 gewonnen.

Leerlingen, welke talen spreken jullie? Het taalbeleidsplan van de school laat meer talen toe, als schoolvak en voertaal. Praat erover met de directie, medezeggenschapsraad of ouderraad. 

Voor advies en training

Direct naar: