Meer talen vanaf schooljaar 2020-2021

Schooldirecteur, wilt u de mogelijkheden bespreken om vanaf schooljaar 2020-2021 Meer talen op te nemen in het vakkenpakket? Wilt u uw leerlingen eindexamen laten doen in hun taal? Stuur uw vraag naar info@taalnaarkeuze.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Thuistaalhulp nodig?

Wilt u hulp bij het bereiken van uw leerlingen via hun thuistaal? Lees dan de brief Thuistaalhulp. Deel ook met uw leerlingen en ouders hoe de thuistaal kan worden ingezet bij het schoolwerk: Thuistaal Tips! … en volg ons op Instagram.

Meer talen in het onderwijs

Stichting Taal naar Keuze ondersteunt scholen bij het aanbieden van taalonderwijs. De Nederlandse onderwijswet laat Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Fries, Italiaans, Spaans, Russisch en Turks toe, naast Nederlands en Engels, als school- en eindexamenvakken. Taal naar Keuze geeft leerlingen de kans hieruit te kiezen. Samenwerking tussen scholen en flexibele inzet van docenten maken Meer talen in het onderwijs mogelijk.

Elke taal doet er toe

Talenkennis – van zowel eigen als vreemde talen – staat voor vrijheid, welvaart, begrip en gevoel, maakt mobiel, autonoom en zelfbewust, geeft veiligheid, schoonheid en geluk, brengt ver weg dichtbij, en het nabije wereldwijd. Elke taal doet er toe, ook in het onderwijs!