Elke taal doet er toe – ook in het onderwijs!

Stichting Taal naar Keuze ondersteunt scholen bij het aanbieden van taalonderwijs. De Nederlandse onderwijswet laat elke taal toe naast Nederlands en Engels. Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Fries, Italiaans, Spaans, Russisch en Turks, maar ook andere talen mogen als school- en eindexamenvak worden aangeboden. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact op!

Taal naar Keuze geeft leerlingen de kans de taal/talen te kiezen die zij willen ontwikkelen. Samenwerking tussen scholen, online begeleiding en flexibele inzet van docenten maken Meer talen in het onderwijs mogelijk. 

Het gaat niet altijd om een schoolvak. De thuistaal inzetten op school is een vorm van scaffolding, van in de steigers zetten. Het geeft anderstalige leerlingen een voorsprong. Het programma heet Thuistaal in Context.