Zie hier het Voorjaarsoverzicht 2021 van stichting Taal naar Keuze. Deel jouw Taalverhaal met ons, lees de verslagen van de Discussie-uurtjes en doe als school mee met de Taleninventarisatie.

Volg op vrijdag 18 juni van 15-16 uur Karijns Masterclass op de cultuureducatiedag van Mocca, over taaldiversiteit op scholen in Amsterdam. Special guests zijn Marja Brokx, Elisabeth Pels Rijcken, Kurano Bigiman en Khalid Mourigh. Zie Mocca!

Hoe ziet jouw Language Line eruit? Stuur het toe!
Het taalverhaal van Dörte en Yari.

Aanmelden en op de hoogte blijven

Of direct contact?

Ben je goed in Arabisch, Spaans, Turks of een andere taal? Vraag jouw mentor of schooldirecteur of je eindexamen kunt doen. 

De lessenreeks Alle Talen is een trip door de taalwetenschap via de talen van de leerlingen in de klas. Het is voor nieuwkomersklassen en de reguliere onderbouw. Het basispakket bestaat uit 50 portfolio’s, 2 handleidingen en een korte training. Alle Talen heeft het Europees Talenlabel 2020 gewonnen.

Leerlingen, welke talen spreken jullie? Het taalbeleidsplan van de school laat meer talen toe, als schoolvak en voertaal. Praat erover met de directie, medezeggenschapsraad of ouderraad. 

Direct naar: