Geniet van de zomervakantie en van onze nieuwsbrief. Kijk naar de film, denk na over hybride taalonderwijs voor jouw leerlingen, en neem kennis van het advies van de Curriculum Commissie over thuistalen op school.

meertaligheid

De film Het Nederlands en de andere talen: samen op school, gemaakt voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs, is nu online. Ga naar meertaligheid.taalnaarkeuze.nl.

Hoe ziet jouw Language Line eruit? Stuur het toe!
Het taalverhaal van Amber.

Aanmelden en op de hoogte blijven

Of direct contact?

Woensdag 30/06  – 16:30        Discussie-uurtje
Lancering van de film Het Nederlands en de andere talen: 
samen op school
Google Meet omgeving.

Ben je goed in Arabisch, Spaans, Turks of een andere taal? Vraag jouw mentor of schooldirecteur of je eindexamen kunt doen. 

De lessenreeks Alle Talen is een trip door de taalwetenschap via de talen van de leerlingen in de klas. Het is voor nieuwkomersklassen en de reguliere onderbouw. Het basispakket bestaat uit 50 portfolio’s, 2 handleidingen en een korte training. Alle Talen heeft het Europees Talenlabel 2020 gewonnen.

Leerlingen, welke talen spreken jullie? Het taalbeleidsplan van de school laat meer talen toe, als schoolvak en voertaal. Praat erover met de directie, medezeggenschapsraad of ouderraad. 

Direct naar: