Visie en missie

De Europese Commissie bepleit dat rond 2025 alle Europese burgers naast hun moedertaal twee andere talen beheersen. Het is de taak van het onderwijsstelsel om dit te realiseren. Stichting Taal naar Keuze is opgericht met het doel om hieraan bij te dragen.

Veel leerlingen in Nederland spreken thuis al een of meer talen naast het Nederlands. Thuistalen als Arabisch, Berbers, Fries, Papiamento, Pools, Sranantongo of Turks, zijn net als de moderne (vreemde) talen Engels, Duits en Frans, en net als andere mondiale talen zoals Chinees, Hindi, Spaans, Swahili en Russisch, van grote waarde. Alle thuistalen – en daar horen ook de dialecten in Nederland bij – verdienen het erkenning en ondersteuning te krijgen binnen het reguliere onderwijs. Als de thuistalen meetellen in het onderwijs dan kunnen veel leerlingen in Nederland zich met recht een Europese burger noemen.

Internationalisering en sociale integratie liggen ten grondslag aan de ambities van de stichting: leerlingen mobiel maken in woord en schrift, en leerlingen de gelegenheid bieden om de erfenis die ze hebben meegekregen – hun achtergrond en identiteit – te koesteren en te ontwikkelen.

Leerlingen kiezen graag zelf de talen die ze willen leren. En dit zelf mogen kiezen bevordert de leermotivatie. De Nederlandse onderwijswet voorziet in tien talen, maar scholen bieden ze maar beperkt aan. Dat is te begrijpen. De inrichting van het Nederlandse onderwijs met klassen op leerjaar en schoolniveau laten roosters met vijf, zes, zeven extra talen niet toe.

Taal naar Keuze doorbreekt dit. Leerlingen uit verschillende leerjaren en schoolniveaus kunnen bij elkaar in de – ook virtuele – taalklas zitten. Contacturen en begeleiding op afstand wisselen elkaar af. Docenten en andere taalexperts bundelen kennis en vaardigheden om leerlingen in het hele land onderwijs te bieden in hun taal naar keuze.

De stichting komt voort uit de pilot die is uitgevoerd op de Espritscholen in Amsterdam: Pilot 2016-2019