Thuistaal in Context

Thuistaal in Context (TtiC) ondersteunt leerlingen met een anderstalige achtergrond in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij hun schoolwerk en schoolloopbaan. TtiC versterkt de algemene kennisontwikkeling van de groep leerlingen in kwestie, naast de taalvaardigheid van de specifieke taal én van het Nederlands.

Thuistaal in Context is de didactisch-pedagogische aanpak waarin de thuistaal wordt gekoppeld aan het Nederlands en aan één of meer andere schoolvakken. Het is een een- tot tweejarig programma dat groepsgewijs wordt ingevuld door een team bestaande uit een TtiC-docent, de mentor van de leerling en een docent Nederlands van de school.

TtiC versterkt de algemene kennisontwikkeling van de groep leerlingen in kwestie, naast de taalvaardigheid van de specifieke taal én van het Nederlands. De school roostert twee uur in de week in om de deelnemende leerlingen te laten participeren. Relevante leerlingen uit de hele onderbouw kunnen meedoen en bij elkaar in de groep zitten. TtiC wordt als project of vak vermeld op het rapport. In overleg met de school hoeft de leerling een ander vak niet, of slechts gedeeltelijk te volgen.

Meer weten? Neem contact op!