TRAININGEN & LEZINGEN

Stichting Taal naar Keuze verzorgt trainingen en lezingen, zelfstandig of in samenwerking met o.a. LptN/Taallectoren en gerelateerde partners, zoals Stichting Taalvorming te Amsterdam.

De onderwerpen hebben altijd taalonderwijs, meertaligheid en taalvergelijking als rode draad. Een training aan leerkrachten PO/VO/MBO kan gaan over het gebruikmaken van de thuistalen van de leerlingen/studenten in het onderwijs, op een speelse of juist constructieve wijze. Het kan gaan over foneem-grafeem relaties in een meertalige groep 3 of nieuwkomersklas. Het kan gaan over thematisch en cross-linguïstisch onderwijs in het VO, in lijn met het Compendium Volume van het Europees Referentiekader.

Een college aan masterstudenten Multilingualism, of Language, Education & Society, of aan taalcoördinatoren, intern begeleiders of taalbeleidsmakers kan gaan over onderwijswetgeving, beleidsimplementaties, taalverwervingstheorieën of wetenschappelijke visies op taalbewustzijn, taal en identiteitsvorming en translanguaging.

Materialen die hierbij ingezet kunnen worden zijn Ruimte voor nieuwe talenten (2017), SJOES(2018) en Alle Talen (2020), (mede) door Karijn Helsloot ontwikkeld, naast (populair) wetenschappelijke bronnen, gedeeltelijk terug te vinden in Sites & Publicaties.

Afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden worden de trainingen en lezingen online en/of op locatie verzorgd door een of meer ervaren taalwetenschappers, specifieke taalexperts en/of onderwijsdeskundigen.

Meer weten? Neem contact op!