Training meertaligheid – vo

Online training meertaligheid. Met vijf docenten kunt u als school meedoen aan deze online training. In drie meetings van 1 uur met tussentijdse opdrachten begeleiden wij u door meertaligheid, door functioneel veeltalig leren. De training is bedoeld voor docenten Nederlands, NT2 en mvt, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo. Voor het basisonderwijs is er een apart aanbod. De training kan overgaan in de Lessenreeks TnK – Alle Talen.

Download de factsheet: Online training vo Meertaligheid