Taalrijk onderwijs binnen bereik

Met de focus op Nederlands en Engels komen andere talen er in het voortgezet onderwijs weleens bekaaid vanaf. Jammer, want er is een wereld te winnen door meertaligheid te benutten.

Lees hier het hele artikel op de Nuffic site.