Steun de stichting!

Wij zoeken sponsors, geldschieters, klein en groot, om de afnemers van Meer talen in het onderwijs te bereiken en te overtuigen, om de scholen tegemoet te komen in de kosten van meer talenonderwijs en ondersteuning via de thuistaal.

Uw bedrag komt ten goede aan de organisatie en ontwikkeling van de stichting, maar kan ook worden geoormerkt aan een specifieke taal of school. Laat het ons weten, alstublieft.

De stichting heeft de ANBI status ontvangen van de Belastingdienst: RSIN 860546895.

Ons banknummer is NL71INGB0007910062.

Donateurs ontvangen als dank een exemplaar van Rijk aan Talen, Portretten van jonge migranten in Nederland.