Staatsexamen 2022 – deadline 18 december 2021

Geachte schoolvertegenwoordiger,

Laat uw gemotiveerde examenleerlingen nu nog meedoen met het Staatexamen 2022 moderne talen, in de taal die ze op hoog niveau beheersen en die geen deel uitmaakt van het huidige vakkenpakket. Het kan gaan om Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Fries, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks. Het vak kan als keuzevak op het diploma komen. Daar maakt u de leerling blij mee – het is erkenning, empowerment. En het kan de slagingskans van de leerling vergroten. Vul dit formulier meteen in, zo uitgebreid mogelijk. Wij nemen daarna contact met u op.

Hoogachtend, CJ (Karijn) Helsloot, directeur stichting Taal naar Keuze