Scholen

Stichting Taal naar Keuze is er voor scholen. Zij biedt scholen de helpende hand om de talen te onderwijzen die de wet mogelijk maakt, en die leerlingen verkiezen te leren. Het roosterprobleem lossen we samen op door leerlingen uit verschillende leerjaren van een of meer scholen bij elkaar in de klas te zetten, en door contacturen met online begeleiding af te wisselen.

Taal naar Keuze biedt programma’s aan voor de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook voor het basisonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Naast het taalonderwijs voorziet de stichting in advies en training.

Docenten Frans en Duits heeft u wellicht al in huis, maar docenten Turks of Italiaans niet. Uw eigen docenten kunnen naast, of samen met externe docenten het Taal naar Keuze-onderwijs verzorgen. Schooldocenten zorgen voor de verbinding tussen het binnen- en buitenschoolse dat Taal naar Keuze kenmerkt.

Heeft uw school interesse in Meer talen in het onderwijs? Dan maken we graag een afspraak met u. Laat hier uw gegevens achter.