Raad van Advies

Stichting Taal naar Keuze kent een Raad van Advies die jaarlijks minimaal een keer bijeenkomt. De Raad en zijn leden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en aan de directeur van de stichting.

De Raad van Advies bestaat uit:

Peggy Brandon

Directeur van Mocca, Amsterdams expertisenetwerk voor cultuureducatie. Peggy heeft Japans gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Zij was eerder directeur van het Japanmuseum SieboldHuis in Leiden.

Alessandra Corda

Opleidingsmanager tweedegraads lerarenopleiding Talen, Hogeschool van Amsterdam, en projectleider van het Expertisecentrum moderne vreemde talen van het ICLON (Universiteit Leiden) en de Hogeschool van Amsterdam. Alessandra heeft een doctoraal Klassieke Talen behaald aan de Universitá di Torino, Italië. Zij was stuurgroepslid van het project Taal naar Keuze van de Stichting Espritscholen in Amsterdam. www.linkedin.com/in/alessandracorda/

Virginie Mamadouh

Universitair hoofddocent Politieke en Culturele Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in meertaligheid in de stad en de relatie tussen mobiliteit, talen en territoriale identiteiten. Zij was stuurgroepslid van het project Taal naar Keuze van Stichting Espritscholen in Amsterdam. Zie de persoonlijke UvA-pagina van Virginie voor haar publicaties en andere wetenschappelijke bijdragen.

Toon van der Ven

Docent taalbeheersing en communicatie, lerarenopleider en onderzoeker interculturele communicatie bij Aeres Hogeschool. Toon heeft een doctoraal Engels behaald aan de Radboud Universiteit, Nijmegen, en was van 2008-2013 voorzitter van Vereniging Leraren Levende Talen. Toon was stuurgroepslid van het project Taal naar Keuze van de Stichting Espritscholen in Amsterdam. www.linkedin.com/in/toonvanderven/

Pascal Waegeneire

Docent Spaans en schoolontwikkelaar op Cartesius 2. Pascal heeft een master in de Spaanse Taal- en Letterkunde en is bevoegd voor verschillende moderne vreemde talen. Hij was schoolcoördinator Taal naar Keuze op Cartesius 2 gedurende de pilot van de Espritscholen. www.linkedin.com/in/pascalwaegeneire/