Taal naar Keuze op Espritscholen in Amsterdam

Beschrijving, conclusies en impressies​

 

Twee jaar lang hebben leerlingen van Espritscholen in Amsterdam mee kunnen doen aan Taal naar Keuze.

Vierhonderdvijftig leerlingen van zeven scholen hebben tussen 2017-2019 Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Russisch of Turks gedaan. Tweehonderdzestig leerlingen hebben een certificaat van deelname ontvangen met hun taalniveau erop, en zeven leerlingen hebben het eindexamen havo of vwo Arabisch en Turks behaald. In onderbouwklassen en een klas met nieuwkomers zijn ook lessen taalbewustzijn en taalvergelijking gegeven. Alle talen konden daar aan bod komen, zoals Berbers, Bulgaars, Farsi, Tigrinya en Tibetaans.

Het project was het initiatief van Ruth Kervezee, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Espritscholen, en Hetty Mulder, toen rector van Het 4e Gymnasium. Op hun verzoek, en op verzoek van de gemeente Amsterdam, heeft Karijn Helsloot het Beleidsinitiatief geschreven, en de uitvoering van het project vormgegeven en gecoördineerd. Het draaide om internationalisering en om sociale cohesie: om het verwerven van talenkennis, om het plezier hebben in samen talen leren en kennisnemen van elkaars talen.

Leerlingen van alle leeftijden en schoolniveaus, en van scholen samen, kregen met elkaar les, in de klas en online. De inhoud vulden de leerlingen goeddeels zelf in. De lessen waren na schooltijd, en ze telden niet mee op het rapport. Dat was jammer. Daar stond tegenover een intensieve begeleiding van moedertaalsprekers en Nederlandse docenten met bijzondere kennis en kwaliteiten, en het wekelijks gezellig samenzijn en een aantal feestelijke bijeenkomsten met ouders erbij.

Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Vmbo’ers kozen voor talen die niet worden aangeboden op de eigen school. Zij voelden zich trots en sterk. Havisten trokken naar het gymnasium om daar hun gekozen taal te volgen. De pilot bleek een magnifiek project van empowerment: zelf kiezen, trots op de eigen talenkennis, en over muren heen om te leren en te delen.

Dit zijn de conclusies die uit de pilot zijn getrokken: 

  • neem de taal op in het curriculum, in het rooster en op het rapport; 
  • leerlingen willen graag talen leren, vooral als ze zelf de taal mogen kiezen;
  • het onderwijs dient flexibel te zijn:
    • docenten zijn mobiel en bedienen verschillende scholen
    • taalklassen zijn heterogeen en ook op afstand aan te sturen.

Download hier de Infographics van de Pilot 2016-2019.