Bestuur

 

Stichting Taal naar Keuze kent een toezichthoudend bestuur. Bij oprichting, op 8 oktober 2019, bestaat het bestuur uit

Hans Bennis  

Algemeen secretaris van de Taalunie. Hans treedt op als voorzitter van het bestuur. Hans is bijzonder hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam, en hij was jarenlang directeur van het Meertens Instituut.

Judith Richters  

Voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Judith treedt op als secretaris van het bestuur. Judith heeft Spaans, Arabisch en NT2 gestudeerd en werkt als product manager bij Bureau ICE.

Kiki Brölmann  

Directeur van het PhD Programme in Law en hoofddocent bij Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Kiki treedt op als gewoon lid van het bestuur. Kiki heeft zowel Rechten als Italiaans gestudeerd, en is gepromoveerd op een studie naar Internationaal Verdragenrecht.