Stichting Taal naar Keuze heeft een uitvoerend Bureau, een Bestuur en een Raad van Advies. De stichting heeft vooralsnog geen personeel in dienst; zij werkt met zzp’ers en stagiairs. Werkzaamheden worden vergoed via projectfinanciering. De eerste jaarrekening van de stichting, over 2020, kunt u bij ons opvragen.

Bureau

Oprichter en directeur van stichting Taal naar Keuze 

Bestuur

Stichting Taal naar Keuze kent een toezichthoudend bestuur. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. De leden en hun functies zijn: 

Raad vaan Advies

Stichting Taal naar Keuze kent een Raad van Advies die jaarlijks minimaal een keer bijeenkomt. De Raad en zijn leden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en aan de directeur van de stichting.