Bureau

Oprichter en directeur van stichting Taal naar Keuze 

Bestuur

Stichting Taal naar Keuze kent een toezichthoudend bestuur. De leden zijn: 

Raad vaan Advies

Stichting Taal naar Keuze kent een Raad van Advies die jaarlijks minimaal een keer bijeenkomt. De Raad en zijn leden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en aan de directeur van de stichting.