Taal naar Keuze – hybride taalonderwijs voor elke leerling

Schooldirectie, meld uw school aan,          en deel uw wensen.

Eindexamentrajecten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2021-2022 bieden wij Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks aan voor gevorderde bovenbouwleerlingen in het vmbo, havo en vwo. Wij volgen de Syllabus moderne vreemde talen van het College voor Toetsen en Examens. Het programma duurt in principe twee jaar, met wekelijks les- en/of contactmomenten. Eind januari 2022 gaan de eerste groepen van start. Meld uw leerlingen zo spoedig mogelijk aan hiervoor.

Indien uw school (op termijn) belangstelling heeft voor taalprogramma’s voor leerlingen in de onderbouw, dan kunt u dat ook aangeven in het formulier.

Leerling/student, heeft jouw school jou ingeschreven? Dan heb je een mail ontvangen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord voor het TnK Portal. Klik op de knop links en ga aan de slag in jouw taalgroep.