Netwerk & Publicaties

Binnen en buiten Nederland zijn er talloze organisaties die zich bezighouden met talenonderwijs en meertaligheid, in de praktijk en in de wetenschap. Taal naar Keuze heeft een bescheiden selectie gemaakt: met sommige organisaties of personen werken wij direct samen, met andere delen wij het gedachtegoed en/of het werkveld. Het realiseren van Meer talen in het onderwijs is een ambitieuze en omvangrijke taak waaraan veel partijen (kunnen) bijdragen. Ontbreekt uw organisatie en wilt u uw organisatie hier terugzien, neem dan contact met ons op. 

En ja, er is een grote hoeveelheid aan publicaties op het terrein van talenonderwijs en meertaligheid. Wij verwijzen slechts naar een handvol. Vaak bevatten zij weer verwijzingen naar andere publicaties of relevante websites.

Een paar organisaties gerelateerd aan taalonderwijs, van universitaire taalstudies tot lerarenopleidingen, van docentenverenigingen tot taal & cultuur centra, zijn: 

Universiteit van Amsterdam  – Taalopleidingen – Taalwetenschap

Op het gebied van meertaligheid verwijzen we naar:

 En op algemeen onderwijs(beleids)niveau: