Klassen van Human gezien op NPO1?

Klassen van Human gezien op NPO1? Wetenschappelijke inzichten bepleiten dat de thuistalen meedoen in het onderwijs op school. Dat geeft minder leerachterstand, onderwaardering en sociaal-emotionele frustratie. Het leidt uiteindelijk tot meer kennis van het Nederlands en tot meer ouderbetrokkenheid. Zie ons aanbod aan taalonderwijs, training & begeleiding.