EINDEXAMEN IN JOUW TAAL

Dit examenprogramma is bedoeld voor bovenbouwleerlingen met een degelijke kennis van de taal in kwestie. De leerlingen hebben deze taal als moedertaal of thuistaal, of beheersen de taal op een vergelijkbaar niveau. 

Wanneer leerlingen hun thuistaal als eindexamenvak kunnen opvoeren, voelen zij zich erkend en gewaardeerd om hun kennis. Het motiveert hen om alle taalvaardigheden van die taal op een goed niveau te brengen. Het helpt hen beter te presteren – ook in de Nederlandstalige vakken –, want het versterkt hun algemene cognitieve vaardigheden.

Het examen wordt afgenomen op het schoolniveau van de leerling, tenzij een niveau hoger haalbaar lijkt. De deelnemers ondergaan bij aanvang een niveaumeting. Wekelijks is er contact met, en begeleiding van de leerlingen, online dan wel klassikaal. Het Examenprogramma resulteert in deelname aan Schoolexamens en Centraal Eindexamen.

Om de kosten te drukken is samenwerking tussen scholen mogelijk. Taal naar Keuze kan het programma begeleiden, maar u kunt dat ook als school zelf doen.

Voor een impressie van het examen Spaans op DENISE in 2019-2020 kijk hier

Meer weten? Meld u als school aan bij ONDERWIJS, of stuur een mailtje naar info@taalnaarkeuze.nl.