Disclaimer

Tenzij anders vermeld, is deze website, inclusief subsites en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Stichting Taal naar Keuze. Informatie en/of gegevens van de website, inclusief het aangeboden videomateriaal, mogen voor particuliere/educatieve/informatieve doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming aan Stichting Taal naar Keuze behoeft te worden gevraagd. Gebruik van informatie en/of onderdelen van de website voor andere dan bovengenoemde doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van Stichting Taal naar Keuze niet toegestaan.

Stichting Taal naar Keuze maakt en beheert deze website wordt met de grootst mogelijke zorg. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de webmaster via info@taalnaarkeuze.nl.

 

Links naar website derde(n)
Op deze website zijn voor het gebruikersgemak links opgenomen naar websites en/of informatiebronnen van derden. Stichting Taal naar Keuze heeft daar geen invloed op noch zeggenschap over. Derhalve kan Stichting Taal naar Keuze geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de inhoud, de gevolgen, privacybescherming of aangeboden diensten of producten op die websites of bronnen van derden.