Stichting Taal naar Keuze is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij heeft een Bestuur, een uitvoerend Bureau en een Raad van Advies. De stichting heeft vooralsnog geen personeel in dienst; zij werkt met zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers. Werkzaamheden worden vergoed via projectfinanciering. De eerste jaarrekening van de stichting, over 2020, kunt u bij ons opvragen.

Bestuur

Stichting Taal naar Keuze kent een toezichthoudend bestuur. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. De leden en hun functies zijn: 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Gewoon lid

Bureau

Oprichter en directeur van stichting Taal naar Keuze 

Assistent

Externe adviseur

Externe adviseur

Stagiair

Stagiair

Externe adviseur

Externe adviseur

Raad van Advies

Stichting Taal naar Keuze kent een Raad van Advies die jaarlijks minimaal een keer bijeenkomt. De Raad en zijn leden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en aan de directeur van de stichting.