DE ORGANISATIE

De taallessen worden verzorgd door vakspecialisten van binnen en buiten Esprit. Zowel de Vereniging Leraren Levende Talen (VLLT) als wo- en hbo-opleidingsinstellingen zijn hierbij betrokken.

Studio Taalwetenschap coördineert het Taal-naar-Keuzetraject. Het doet dit op verzoek van de Gemeente Amsterdam en het Centraal Bestuur van Stichting Esprit Scholen. Studio Taalwetenschap is een Amsterdams bureau dat gespecialiseerd is in organisatie en ontwikkeling op het gebied van taalbeleid, taalonderwijs en meertaligheid. Sinds 2001 is taalkundige Karijn Helsloot de stuwende kracht achter Studio Taalwetenschap.

Voor de startfase is een stuurgroep ingesteld met medewerkers van de Esprit scholen en met experts van onder meer de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, en met banden met de branchevereniging Leraren Levende Talen.


Stuurgroepleden
Karijn Helsloot, Studio Taalwetenschap, projectmanager Taal naar Keuze, voorzitter stuurgroep

Ruth Kervezee, voorzitter College van Bestuur Esprit Scholen
Hetty Mulder, rector het 4e Gymnasium, portefeuillehouder Taal naar Keuze binnen Esprit

Dyane Brummelhuis, directeur Mundus College
Martijn Meerhoff, directeur Cartesius2, coördinator Opleiden met Esprit
Rosana Navarro, docent Spaans, Esprit Scholen
Rachida Taleb, docent Frans, Marcanti College
Karin Nederkoorn, docent Nederlands/NT2, Mundus College en DENISE

Alessandra Corda, opleidingsmanager cluster talen, Hogeschool van Amsterdam
Mona Hegazy,
Arabische Taal en Cultuur, Universiteit van Amsterdam
Virginie Mamadouh, Sociale Geografie en Planologie, Universiteit van Amsterdam
Marcel van Riessen, Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO), Universiteit van Amsterdam
Toon van der Ven, Aeres Hogeschool Wageningen