Meer talen vanaf schooljaar 2020-2021

 

Geachte schooldirecteur en/of schoolbestuurder voortgezet onderwijs,

Wilt u vanaf schooljaar 2020-2021 meer talen opnemen in het vakkenpakket van uw school/scholen?

Het besef dringt steeds meer door dat waardering van het gehele talenrepertoire van leerlingen een cruciale rol speelt bij hun identiteitsvorming en hun cognitieve ontwikkeling. Daarnaast zorgen meer keuzemogelijkheden in talen voor een toename in wereldburgerschap en leermotivatie.

Stichting Taal naar Keuze is na een pilot op de Espritscholen in Amsterdam opgericht om het vo hierbij de helpende hand te verlenen. Voor informatie over advies, training en mogelijke onderwijsprogramma’s kunt u naar het aanbod gaan.

Wenst u overleg met ons om de mogelijkheden door te nemen, geeft u dan hieronder uw naam en andere informatie door. Wij proberen u op een van uw voorkeursmomenten te bellen.

Graag hieronder twee data/tijdstippen vermelden om teruggebeld te worden: