Bestuur

 

Stichting Taal naar Keuze kent een toezichthoudend bestuur. De leden zijn:

Hans Bennis  

Voormalig algemeen secretaris van de Taalunie. Hans treedt op als voorzitter van het bestuur. Hans is bijzonder hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam, en hij was jarenlang directeur van het Meertens Instituut.

Judith Richters  

Voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Judith treedt op als secretaris van het bestuur. Judith heeft Spaans, Arabisch en NT2 gestudeerd en werkt als product manager bij Bureau ICE.

Kiki Brölmann  

Directeur van het PhD Programme in Law en hoofddocent bij Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Kiki treedt op als gewoon lid van het bestuur. Kiki heeft zowel Rechten als Italiaans gestudeerd, en is gepromoveerd op een studie naar Internationaal Verdragenrecht.

Jacqueline Duiker

Senior Manager Sustainability and Responsible Investment bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Jacqueline treedt op als penningmeester van het bestuur. Zij heeft Economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij adviseert binnen- en buitenlandse investeerders en treedt regelmatig op als moderator in multinationale fora.