ALLE TALEN

Alle Talen is een lessenreeks voor nieuwkomersklassen en reguliere onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat over taalbewustzijn, taalvergelijking en taal en identiteit. Alle Talen heeft het Europees Talenlabel 2020 ontvangen om zijn innovatieve en kwalitatieve inhoud. Alle Talen is ook goed inzetbaar als afsluiting van Groep 8, in een zomerschool, of als kennismakingsweek in het MBO. 

In Alle Talen is er volop ruimte voor de talen die van belang zijn voor de leerlingen, van schooltaal tot thuistaal tot vreemde taal. De betrokkenheid en de leermotivatie van leerlingen nemen sterk toe door deze aanpak, zo heeft de pilot op Espritscholen in Amsterdam laten zien. De reeks bestaat uit 20-30 uur lesstof, en kan de opstart zijn naar een taalspecifiek programma. De lessen worden verzorgd door een team van docenten, door (taal)docenten van de school, zoals een docent Nederlands, NT2, Engels of Duits, aangevuld desgewenst met een of meer externe taalspecialisten. 

Taal naar Keuze werkt met een team van jonge (meertalige) taalwetenschappers die uw docenten kunnen assisteren.

Bekijk hier het promotiefilmpje op YouTube. Een officiële publicatie zal spoedig op de markt zijn.

Galerie Mundus

Onderdeel van Alle Talen is de taaltekening. Leerlingen op het Mundus College in Amsterdam hebben ze in 2020 gemaakt. Ze gaan over feestvieren, over herinneringen aan een feest of een herdenking. Een paar leerlingen hebben een audio-opname erbij gemaakt, toen de scholen dicht waren vanwege het coronavirus. Je hoort het verhaal in de eigen taal en in het Nederlands. Fragmenten van taaltekeningen staan ook in Rijk aan Talen, van leerlingen van het Pius X-College in Bladel, Brabant.

Het boek Rijk aan Talen is voortgekomen uit het zomerschoolprogramma Alle Talen Rijk.

Rijk aan Talen

Steun de stichting!

De taalverhalen van nieuwkomers in Nederland zijn vaak bijzonder gevarieerd, zo laat Rijk aan Talen zien. Drieëndertig leerlingen van het Pius X-College in Bladel zijn door Fons Rademakers geportretteerd. Karijn Helsloot heeft de introductie geschreven en een taalschets van de leerlingen bij elke foto geplaatst. Het boek is niet vrij in de handel te verkrijgen, maar u kunt het aanschaffen om zo stichting Taal naar Keuze te helpen haar werk makkelijker en beter te kunnen doen. U kunt de geprinte of ebook-editie kopen.