Afscheid Hans Bennis: alle talen in het wo!

Op 30 januari jl. sprak Hans Bennis, bij zijn afscheid als algemeen secretaris van de Taalunie, de wens uit dat op universiteiten meer ruimte gaat ontstaan voor alle talen die in de ene of de andere context er toe doen, inclusief – vanzelfsprekend – het Nederlands en het Engels. In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs proberen we daar vanuit Stichting Taal naar Keuze ook aan bij te dragen, via trainingen en lesprogramma’s.