Onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

Wenst u de mogelijkheden te bespreken om Meer talen op te nemen in het vakkenpakket? Meldt u zich dan hier aan voor een gesprek.

SCHOOLVAK: TnK-Examenprogramma

Dit examenprogramma is bedoeld voor bovenbouwleerlingen met een degelijke kennis van de gekozen taal. Het gaat om leerlingen met deze taal als moedertaal, als thuistaal, of met een vergelijkbaar niveau.

Wanneer leerlingen hun thuistaal als eindexamenvak kunnen opvoeren, voelen zij zich erkend en gewaardeerd om hun kennis. Het motiveert hen om alle taalvaardigheden van die taal op een goed niveau te brengen. Het stimuleert hen beter te presteren – ook in het Nederlands -, want het versterkt hun algemene cognitieve vaardigheden.

Het examen wordt afgenomen op het schoolniveau van de leerling, tenzij een niveau hoger haalbaar lijkt. De deelnemers ondergaan bij aanvang een niveaumeting. Wekelijks is er contact met, en begeleiding van de leerlingen, online dan wel klassikaal. Het TnK-Examenprogramma resulteert in deelname aan Schoolexamens en Centraal Eindexamen, in zoverre beschikbaar.

Voor een impressie van het examen Spaans op DENISE in 2019-2020 kijk hier.

Download de Factsheet Eindexamentraject 20-22

LESSENREEKS: Onderbouw – Alle Talen

Alle Talen is een lessenreeks voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, gericht op taalbewustzijn, taalvergelijking en taal en identiteit. Alle Talen heeft het Europees Talenlabel 2020 ontvangen om zijn innovatieve en kwalitatieve inhoud.

Naast het Nederlands en het Engels is er volop ruimte voor alle andere talen die van belang zijn voor de leerlingen. De betrokkenheid en de leermotivatie van leerlingen nemen sterk toe door deze aanpak, zo heeft de pilot op Espritscholen in Amsterdam laten zien. De reeks bestaat uit acht lessen, en kan de opstart zijn naar een taalspecifiek programma. De lessen kunnen worden verzorgd door een team van docenten, bestaande uit zowel externe taalspecialisten als één of twee (taal)docenten van de school zelf, zoals een docent Nederlands, NT2, Engels of Duits. Bekijk hier het promotiefilmpje.

Download Alle Talen Aanbod 2021

LESSENREEKS: EOA – Alle Talen

Alle Talen is ook zeer geschikt voor gebruik met leerlingen in de Eerste Opvang Anderstaligen. Het programma dient in het bijzonder de verbinding tussen het Nederlands en de talen van de leerlingen zelf: kennis en gebruik van de Nederlandse taal nemen toe, maar ook de onderlinge samenwerking, het welbevinden en de sociale cohesie in multi-etnische klassen. De lessen kunnen worden verzorgd door een team van docenten, bestaande uit zowel externe taalspecialisten als één of twee (taal)docenten van de school zelf, zoals een docent NT2, Engels, Duits of Frans. Anderstalige medewerkers op de school kunnen ook een rol spelen bij dit onderwijs. Bekijk hier het promotiefilmpje.

Download Alle Talen Aanbod 2021

SCHOOLVAK: TnK-Startersjaar

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt een jaar lang lesgegeven in een taal naar keuze. U bepaalt als school uit welke talen de leerlingen kunnen kiezen. U kunt één of meer talen aanbieden, bijvoorbeeld Italiaans of Turks, of Turks, Frans en Russisch. Wanneer leerlingen zelf mogen kiezen wordt hun leermotivatie gestimuleerd. Wekelijks is er een les van anderhalf tot twee uur. De leerlingen krijgen huiswerk mee, en maken deel uit van een digitale klas. Het TnK-Startersjaar wordt afgesloten met een beoordeling op het schoolrapport. Ook bij dit traject kunnen zowel externe als interne taaldocenten en -experts worden ingezet.

Download de factsheet Startersjaar

Wilt u meer informatie? Meldt u zich dan hier aan. Wij nemen op korte termijn contact met u op.