Onderwijsaanbod vo

Wenst u de mogelijkheden te bespreken om vanaf schooljaar 2020-2021 Meer talen op te nemen in het vakkenpakket? Meldt u zich dan hier aan voor een gesprek.

 

LESSENREEKS: Onderbouw – Alle Talen

Dit is een lessenreeks voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, gericht op taalbewustzijn, taalvergelijking en taal en identiteit. Naast het Nederlands en het Engels is er volop ruimte voor alle andere talen die van belang zijn voor de leerlingen. De betrokkenheid en de leermotivatie van leerlingen nemen sterk toe door deze aanpak, zo heeft de pilot op Espritscholen in Amsterdam laten zien. De reeks bestaat uit acht lessen, en kan de opstart zijn naar een taalspecifiek programma. De lessen worden verzorgd door een team van docenten, bestaande uit zowel externe taalspecialisten als één of twee (taal)docenten van de school zelf, zoals een docent Nederlands, NT2, Engels of Duits.

Download de factsheet Alle Talen

Bij de lessenreeks Alle Talen is een docententraining beschikbaar.

 

LESSENREEKS: EOA – Alle Talen

Net als Onderbouw – Alle Talen bestaat deze lessenreeks uit acht lessen gericht op taalbewustzijn, taalvergelijking en taal en identiteit, maar nu voor leerlingen in de Eerste Opvang Anderstaligen. Het programma dient in het bijzonder de verbinding tussen het Nederlands en de talen van de leerlingen zelf: kennis en gebruik van de Nederlandse taal nemen toe, maar ook de onderlinge samenwerking, het welbevinden en de sociale cohesie in multi-etnische klassen. De lessen worden verzorgd door een team van docenten, bestaande uit zowel externe taalspecialisten als één of twee (taal)docenten van de school zelf, zoals een docent NT2, Engels, Duits of Frans. Anderstalige medewerkers op de school kunnen ook een rol spelen bij dit onderwijs.

Download de factsheet Alle Talen

Bij de lessenreeks Alle Talen is een docententraining beschikbaar.

 

SCHOOLVAK: TnK-Startersjaar

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt een jaar lang lesgegeven in een taal naar keuze. U bepaalt als school uit welke talen de leerlingen kunnen kiezen. U kunt één of meer talen aanbieden, bijvoorbeeld Italiaans of Turks, of Turks, Frans en Russisch. Wanneer leerlingen zelf mogen kiezen wordt hun leermotivatie gestimuleerd. Wekelijks is er een les van anderhalf tot twee uur. De leerlingen krijgen huiswerk mee, en maken deel uit van een digitale klas. Het TnK-Startersjaar wordt afgesloten met een beoordeling op het schoolrapport. Ook bij dit traject kunnen zowel externe als interne taaldocenten en -experts worden ingezet.

Download de factsheet Startersjaar

 

SCHOOLVAK: TnK-Examenprogramma

Dit examenprogramma duurt twee jaar, en is bedoeld voor bovenbouwleerlingen met een degelijke kennis van de gekozen taal. De leerlingen doen eindexamen op hun eigen schoolniveau: vmbo, havo of vwo, met – in aanvulling – een beoordeling in termen van het Europees Referentiekader. Wekelijks is er contact met, en begeleiding van de leerlingen. Afhankelijk van het aantal deelnemers op de school en van de locatie van de school, is er zowel klassikaal als afstandsonderwijs. Het TnK-Examenprogramma resulteert in deelname aan Schoolexamens en Centraal Eindexamen, als beschikbaar.

Download de factsheet Examenprogramma

 

Wilt u meer informatie? Meldt u zich dan hier aan. Wij nemen op korte termijn contact met u op.