Advies- & Trainingsaanbod

 

ADVIES: Meer-talenbeleid voor schooldirecties

Stichting Taal naar Keuze helpt u uw onderwijs uit te breiden met een ruimer aanbod aan talen. Dit adviestraject is de weg hiernaartoe. Wij maken met u een analyse van de huidige situatie, bespreken de mogelijkheden en formuleren trajecten voor de komende jaren. Een inventarisatie onder de leerlingen naar hun achtergronden en interesses op het gebied van taalonderwijs kan deel uitmaken van het advies. Het inventariseren van de taalachtergronden van het personeel kan eveneens van grote waarde zijn voor een breed gedragen meer-talenbeleid. De kosten van dit adviestraject hangen af van de omvang van de school en van de specifieke vragen. 

Download de factsheet: Advisering

 

TRAINING: Online training meertaligheid

Met 5 docenten kunt u als school meedoen aan deze online training. In drie meetings van 1 uur met tussentijdse opdrachten begeleiden wij u door meertaligheid, door functioneel veeltalig leren. De training is bedoeld voor docenten Nederlands, NT2 en mvt, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook docenten in het mbo kunnen deelnemen. U ontvangt het lesmateriaal Alle Talen om in de klas in te zetten. De Lessenreeks TnK – Alle Talen kunt u ook samen met Taal naar Keuze in de klas uitvoeren.

Download de factsheet: Online training Meertaligheid

 

TRAINING: Alle talen in de klas. Omgaan met meertaligheid

Deze tweedelige introductietraining in Meertalige Taalrondes is ontwikkeld door Stichting Taalvorming en Studio Taalwetenschap. De training is bedoeld voor taaldocenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook voor leerkrachten in het basisscholen en in het mbo. Hoe ga je als docent om met de talen die leerlingen meenemen de klas in? Hoe kan de hele klas profiteren van deze veeltaligheid? Hoe kunnen anderstalige leerlingen hun moedertaal inzetten om beter te worden in het Nederlands? De training kan overgaan in de Lessenreeks TnK – Alle Talen

Download de factsheet: Training meertaligheid

 

 

Wilt u meer informatie? Meldt u zich dan hier aan. Wij nemen op korte termijn contact met u op.