AANBOD

Taal naar Keuze biedt programma’s op maat aan voor de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs, voor nieuwkomersklassen, het basisonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

Het kan gaan om het Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Fries, Italiaans, Spaans, Russisch, Turks, Nederlands als tweede taal en Nederlandse Gebarentaal, maar ook om andere talen, zoals Papiaments of Pools. Wij zoeken voor u de juiste docenten en taalexperts. Bekijk hieronder onze onderwijsprogramma’s Eindexamen, Startersjaar onderbouw, Alle Talen en Thuistaal in Context.

Naast taalonderwijs voorziet de stichting in Training & Begeleiding, en in Taleninventarisaties resulterend in een taalbeleidsplan.

Alle Talen is een lessenreeks voor nieuwkomersklassen en reguliere onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat over taalbewustzijn, taalvergelijking en taal en identiteit. Alle Talen heeft het Europees Talenlabel 2020 ontvangen om zijn innovatieve en kwalitatieve inhoud. Schooldocenten kunnen het programma na een korte training zelf uitvoeren.

Voor het basisonderwijs is SJOES (2018) ontwikkeld: een boek met 12 lessen met werkbladen en achtergrondinformatie.

Thuistaal in Context (TtiC) ondersteunt leerlingen met een anderstalige achtergrond in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij hun schoolwerk en schoolloopbaan. TtiC versterkt de algemene kennisontwikkeling van de groep leerlingen in kwestie, en het versterkt de taalvaardigheid in de specifieke taal én in het Nederlands.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt een jaar lang lesgegeven in een taal naar keuze. U bepaalt als school uit welke talen de leerlingen kunnen kiezen. U kunt één of meer talen aanbieden, bijvoorbeeld Italiaans of Turks, of Turks, Frans en Russisch. Wanneer leerlingen zelf mogen kiezen wordt hun leermotivatie gestimuleerd.

Dit examenprogramma is bedoeld voor bovenbouwleerlingen met een degelijke kennis van de taal in kwestie. De leerlingen hebben deze taal als moedertaal, als thuistaal, of beheersen de taal op een vergelijkbaar niveau. 

Stichting Taal naar Keuze traint docenten binnen een school om meertaligheid te integreren in hun lesstof. Deze tweedelige introductietraining maakt o.a. gebruik van de Meertalige Taalronde, zoals ontwikkeld door Stichting Taalvorming en Studio Taalwetenschap. Op academisch of beleidsniveau geeft de stichting colleges en lezingen.

Wij maken met u een analyse van de huidige situatie, bespreken de mogelijkheden en formuleren trajecten voor de komende jaren. Een inventarisatie onder de leerlingen naar hun achtergronden en interesses op het gebied van taalonderwijs kan deel uitmaken van het advies. Het inventariseren van de taalachtergronden van ouders en personeel kan eveneens van grote waarde zijn voor een breed gedragen meer-talenbeleid