Aanbod

Stichting Taal naar Keuze biedt scholen de helpende hand om de talen te onderwijzen die de wet mogelijk maakt, en die leerlingen verkiezen te leren. Het betreffen het Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Fries, Italiaans, Spaans, Russisch, Turks, en het Nederlands aan nieuwkomers.

Naast dit reguliere taalonderwijs zijn er programma’s over meertaligheid waarin alle talen aan bod kunnen komen, zoals de thuistalen van de leerlingen.

Er zijn programma’s voor de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook voor het basisonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, en voor klassen Eerste Opvang Anderstaligen. 

Afhankelijk van het onderwijstraject en van de wensen van de school kunnen leerlingen uit verschillende leerjaren en scholen bij elkaar in de klas zitten. En afhankelijk van het onderwijstraject en van de wensen van de school is er sprake van contactonderwijs en/of online begeleiding.

Naast het taalonderwijs voorziet de stichting in advies en training.