Aanbod primair onderwijs

 

LESBRIEF SJOES: Jouw taal, mijn taal, onze talen

Met deze gratis lesbrief kunt u kennismaken met SJOES (2018), een boek gemaakt door Karijn Helsloot en Fleur Daemen. Het is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs om de talenrijkdom in de klas op een positieve manier in te zetten bij het spelen en leren. Het boek bestaat uit twaalf lessen met activiteiten, werkbladen en achtergrondinformatie over allerlei talen. Leerlingen ontdekken de eigenschappen van taal, ze worden taalbewust en krijgen oog en oor voor anderen. De andere (thuis)talen dragen bij aan de versterking van het Nederlands. Wilt u in teamverband werken aan meertaligheid, aan thuistalen de klas in? Neem SJOES (2018) dan als uitgangspunt.

 

TRAINING: Online training meertaligheid

Met maximaal 5 leerkrachten kunt u als basisschool meedoen aan deze online training. In drie meetings van 50 minuten met tussentijdse opdrachten begeleiden wij u door meertaligheid, door functioneel veeltalig leren. Hoe kunnen anderstalige leerlingen hun moedertaal inzetten om beter te worden in het Nederlands? Hoe kan de hele klas profiteren van de talen aanwezig in de groep? Van groep 1 tot en met groep 8: elke leerling groeit op in een meertalige samenleving.

Download de factsheet: Online training po Meertaligheid

 

LESSENREEKS: Alle talen in de klas

Voor de bovenbouw van het basisonderwijs, kopklassen en groepen met nieuwkomers is er de lessenreeks Alle talen in de klas. De rijkdom aan talen in de klas maken we zichtbaar en brengen we tot leven. Het taalbewustzijn van de kinderen neemt toe, en de talenkennis van de ander ontdekken geeft plezier en erkenning. De Nederlandse taalvaardigheid neemt daarbij versneld toe. De reeks bestaat uit acht lessen van 100’ elk, en wordt afgesloten met een performance. De lessen worden verzorgd door een taalspecialist van Taal naar Keuze, samen met een leerkracht of klassenassistent van de school. Ouders van leerlingen kunnen assisteren.

Download de factsheet: Alle talen in de klas

 

TRAINING: Alle talen in de klas. Omgaan met meertaligheid

Deze tweedelige introductietraining in Meertalige Taalrondes is ontwikkeld door Stichting Taalvorming en Studio Taalwetenschap. De training is bedoeld voor taaldocenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook voor leerkrachten in het basisscholen en in het mbo. Hoe ga je als docent om met de talen die leerlingen meenemen de klas in? Hoe kan de hele klas profiteren van deze veeltaligheid? Hoe kunnen anderstalige leerlingen hun moedertaal inzetten om beter te worden in het Nederlands? De training kan overgaan in de Lessenreeks TnK – Alle Talen

Download de factsheet: Training meertaligheid